Welkom op onze website!

Vacature: voltijds projectcoördinator

De huisapotheker en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de preventie en detectie van dementie en in de ondersteuning van mensen met dementie. Om dit nog meer mogelijk te maken en te optimaliseren lanceert VAN, met steun van de Vlaamse overheid, een nieuw project ‘Dementie’. Om dit project uit te werken zoekt VAN een voltijds projectcoördinator. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de vacature in bijlage.

 

Lees meer: Vacature: voltijds projectcoördinator

Apothekers sporen onwetende suikerzieken op in Limburg en besparen zo meer dan 3 miljoen euro

Tegen 2030 zal naar schatting 1 op 10 volwassen Belgen aan suikerziekte (diabetes) lijden. Volgens de Diabetes Liga weet 1 op 3 diabeten niet eens dat hij/zij de aandoening heeft. Daarom lanceerde het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) 'TakingCare’: een proefproject dat onwetende diabetici trachtte op te sporen. Een economische analyse die werd uitgevoerd in samenwerking met de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt wees op een potentiële besparing van 3,45 miljoen euro voor de gemeenschap tegen 2038.

 

Lees meer: Apothekers sporen onwetende suikerzieken op in Limburg en besparen zo meer dan 3 miljoen euro

Ondersteuning van de huisapotheker en mantelzorgers bij preventie van dementie en ondersteuning van mensen met dementie

De huisapotheker en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de preventie en detectie van dementie en in de ondersteuning van mensen met dementie. Om dit nog meer mogelijk te maken en te optimaliseren lanceert VAN, met steun van de Vlaamse overheid, een nieuw project ‘Dementie’. Lees het volledige dementieplan (zie bijlage).

 

Lees meer: Ondersteuning van de huisapotheker en mantelzorgers bij preventie van dementie en ondersteuning...

Startschot sensibilisatiecampagne: Griep- én pneumokokkenvaccinatie

Het griepseizoen is nog maar net achter de rug of we moeten alweer denken aan de vaccins voor het volgende seizoen. Dit jaar leggen we de klemtoon niet enkel op vaccinatie tegen seizoensgriep, maar benadrukken we eveneens het belang van pneumokokkenvaccinatie bij 65-plussers! Binnenkort ontvangt u heel wat patiëntenmateriaal en ondersteunende tools voor in de apotheek. Lees er meer over in deze VAN-nieuwsbrief. Wenst u tijdens of na het zomerverlof reeds beginnen sensibiliseren rond vaccinatie? Dan kan u opnieuw gebruik maken van de sensibilisatie-/reservatiekaartjes die u kan aanvragen via uw beroepsvereniging.

 

Lees meer: Startschot sensibilisatiecampagne: Griep- én pneumokokkenvaccinatie

Werkgroep 'Preventie & Zelfzorg' winning committee in het European Health Parliament

De European Health Parliament is een initiatief van Johnsen & Johnsen, Google, EU40, Politico & College of Europe. Het idee was om 'young professionals' uit diverse hoeken (zowel zorgverlening, science, politiek, enz.) te laten samenkomen en te laten debatteren rondom de 5 volgende topics: Preventie & zelfzorg; Antimicrobiële resistentie; klimaatverandering & gezondheid; digitale skills; migratie en gezondheidszorg. Collega Janice Geers zat in de groep Preventie en zelfzorg en vertelt over haar ervaringen in het EHP.

 

Lees meer: Werkgroep 'Preventie & Zelfzorg' winning committee in het European Health Parliament